ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

    ฝบท.วพ. เข้าชมนิทรรศการ"เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า" ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

  วันที่ 3 ส.ค. 58 ฝบท.วพ. เข้าชมนิทรรศการที่สำนักวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน "เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า"
โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 สค. 58 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 11822649_870746869672057_5600556557922799314_n 2558_08_05a_003 
 11811550_870746606338750_368816601659370544_n  11822333_870746766338734_754024781685953164

 

  

 

 

 

    กิจกรรมไหว้พระ-ทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558     

 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 58 ฝบท.วพและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมของสำนักฯ เพื่อสืบสานขนบทำเนียมประเพณีอันดีงามของศาสนาพุทธในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ด้วยการร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จึงได้นำเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงกิจกรรมทำบุญไหว้พระ - ทำบุญร่วมกันในเดือนเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ วัดชินวนารามวรวิหาร วัดวัดตลาดเหนือ และวัดตลาดใต้ จ.ปทุมธานี โดยมี นายประดับกลัด  เข็มเพชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนารวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และอิ่มบุญด้วยรอยยิ้มไปตามๆกัน

 1 6 
 7  4

 

  

 

 

 

    ฝบท.วพ. ร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 113 ปี    

 เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทาน พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักชลประทาน ที่ 1-17 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน จัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ที่อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มีพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ( พระอารามหลวง ) เจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้น นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารระดับสูงของกรม ฯ ถวายเครื่องสักการะ ดังนี้ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลพ่อปู่ แม่ย่า ศาลต้นโพธิ์ และมีพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จย่าทิพย์มงคลชัยวารีศรีไพศาล ต่อจากนั้น นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรีอนและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2557 โล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2558 และรางวัลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557 ( KM AWARD 2014 ) โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มีข้าราชการที่ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่นได้แก่ ดร.อุรินทร์  โสตรโยม วิศวกรโยธาชำนาญการ ทางสำนักวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 1  5
 2  7

 

  

 

 

 

    งานสงกรานต์ สุขสันต์ ชุ่มฉ่ำ หรรษา สำนักวิจัยและพัฒนา    

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดงาน "สงกรานต์ สุขสันต์ ชุ่มช่ำ หรรษา สำนักวิจัยและพัฒนา" ประจำปี 2558 ซึ่งในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และฟังเทศน์เพื่อเสริมสร้างขวญกำลังใจในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา  และในช่วงสายได้จัดงานเลี้ยงสังสรรเนื่องในเทศการปีใหม่ของไทย  ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยหลายท่านเข้าร่วมงาน อาทิเช่น  นายมณเฑียร กังศศิเทียม นายนิทัศน์ ภู่วัฒนากุล  นายดำรง ม่วงงาม นายชัชวาลย์ ปัญญาวาทีนันท์  นายศุภชัย รุ่งศรี และนายกฤษฎา โภคากร โดยมีนายประดับ  กลัดเข็มเพชร ท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันให้การต้อนรับ สร้างความปราบปลื้มใจให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยที่เคยร่วมงานกับท่านอดีตท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัย เป็นอย่างยิ่ง พร้อมในช่วงได้ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนารวมถึงท่านผู้อำนวยการฯ คนปัจจุบัน และ สาดน้ำสงกรานต์ของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักฯ  สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน อีกด้วย

 4 9 
 19  21

 

  

 

 

    กิจกรรมไหว้พระ-ทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2558    

 ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนาได้มีแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก จึงได้จัดกิจกรรม ไหว้พระ-และทำบุญในเดือนเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดอาวุธวิกสิตารม  กรุงเทพฯ

 4 3 
 5  5

 

  

 

  

    สวพ. จัดโครงการสัมมนา การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข    
  พร้อมจัดงานเลี้ยงสำหรับผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2557  

 วันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริงการทำงานเป็นทีม และการสร้างวัฒนธรรม
การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณ รวมทั้งหมด 5 ท่าน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2587 อันจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมอบของที่ระลึกให้แก่ผุ้เกษียณ ที่ทุ่มเทเวลาปฏิบัติหน้าที่เพื่อสำนักฯ อย่างเต็มความสามารถ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 IMG_9823 IMG_6498 
 IMG_6599  IMG_6660

 

  

 

  

    ฝบท.วพ. และ ธก.วพ. ร่วมกิจกรรม ถนนแห่งความสุข    


วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  

_MG_6340 _MG_6359
_MG_6367
   

  

 

 

 

 

 

    สวพ. นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา    


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 57 สวพ.ร่วมสืบสานขนบทำเนียมประเพณีอันดีงามของศาสนาพุทธในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย

ด้วยการร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จึงได้นำเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ณ วัดชลอ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี และวัดป่ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี

โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และอิ่มบุญด้วยรอยยิ้มไปตามๆกัน 

 

_MG_6340 _MG_6359 _MG_6367
_MG_6411 _MG_6388 _MG_6404
_MG_6442 _MG_6423 _MG_6456
     

  

 

 

 

 

 

    สวพ. เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังทรัพย์ จ.สระแก้ว    


ตามที่....สำนักวิจัยและพัฒนาได้มีแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก จึงได้จัดกิจกรรมไหว้พระ - และทำบุญในเดือนเกิด 

ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ของสำนักวิจัยและพัฒนา ณ วังทรัพย์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาซึ่งสำนักฯ

ได้เป็นเจ้าภาพในการทดอผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างณาปณสถานโดยมีท่านผส.วพ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

_MG_6248 _MG_6251 _MG_6253
_MG_6258 _MG_6331  
     

  

 

 

 

 

 

    ฝบท.วพ.และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสถาปณากรมชลประทาน และ งาน KM Award    

วันที่ 16 มิถุนายน 2557

 

 
         

  

 

 

 

 

 

    กิจกรรมไหว้พระ - ทำบุญร่วมกันในเดือนเกิดประจำเดือน พฤษภาคม 2557    


ตามที่....สำนักวิจัยและพัฒนาได้มีแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก จึงได้จัดกิจกรรมไหว้พระ - และทำบุญในเดือนเกิด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557  ณ สถานแรกรับคนไรที่พึ่ง และวัดสะพานสูง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยฯ  

 

1 2 3
5 _mg_6104 6
7 10 9     4
     

  

 

 

 

 

    กิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ สำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2557    


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

จึงได้มีการทำบุญเนื่องในเทศการสงกรานต์ และจัดพิธีการรดน้ำดำหัวของพรผู้ใหญ่และงานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมมอบของรางวัล

สร้างความสนุกสนานให้แก่ชาวสำนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมด้วยการมอบของขวัญสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนเมษายน 2557 อีกด้วย 

 

8 1     3 2
4 5 6
7 9 10
     

  

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 24,990