ฐานข้อมูลของฝ่ายบริหารทั่วไป


คำแนะนำ สำหรับการดูข้อมูลการอบรมของบุคลากรอย่างง่าย

  สามารถใช้ "ตัวกรองข้อมูล" บนแถบเมนูในโปรแกรม MS Excel เพื่อกรองเฉพาะรายชื่อที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลการอบรม

   โดยมีขั้นตอนดังนี้

  - เลือกแถบเมนู "ข้อมูล" เลือก "ตัวกรองข้อมูล"

  - คลิ๊กที่หัวลูกศรตรงคอลัมน์ "ชื่อผู้เข้าอบรม"

  - คลิ๊กเลือกเฉพาะรายชื่อที่ต้องการดูข้อมูล

 

Visitors: 25,607